เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ต้อนรับนักทรัพยากรบุคคล และร่วมส่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน โอนย้าย (1 พ.ย. 2565)
ภาพข่าว

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ร่วมต้อนรับ นายสุทธิพล เทพสิงห์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โอนย้ายมาดำรง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล สังกัด สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ พร้อมนี้ได้ร่วมส่ง นางปรียาภรณ์ จันทนะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ โอนย้ายไปรับตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา โดยมี นายส่ง ปั่นเงิน รองนายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ใจ ร่วมเดินทางมาแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 361

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม