เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชาสัมพันธ์ข่าวกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ เปิดรับสมัครสมาชิก(รายใหม่) ครั้งที่ 3/2566 (25 มี.ค. 2566)
ภาพข่าว

 

????เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ขอประชาสัมพันธ์ข่าว กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ เปิดรับสมัครสมาชิก(รายใหม่) ครั้งที่ 3/2566 โดยเริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2566 ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจ ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดขึ้นไป ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก และผู้ที่เคยเป็นสมาชิกแต่ขาดการเป็นสมาชิก สามารถสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน และเงินสมทบทุนคนละ 200 บาท/คน/ปี พร้อมค่าสมัครแรกเข้าคนละ 20 บาท ไปยื่นสมัครได้ ณ ที่ทำการกำนันและผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านของท่าน ตามวันดังกล่าว

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 223

ภาพกิจกรรมรวม