เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการอบรมอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) รุ่นที่ 2 (14 มิ.ย. 2565)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดโครงการอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการดังกล่าว โดยมีทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ มาให้ความรู้ ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 433

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม