เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการบ้านต๊ำร่วมใจ เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยาเสพติด หมู่ที่ 6 (13 ก.ย. 2566)
ภาพข่าว

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิด โครงการบ้านต๊ำร่วมใจ เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยาเสพติด ในพระราชประสงค์ ตามงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นิติกรชำนาญการ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ อสม. และชาวบ้านต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยทีมวิทยากรจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ มาให้ความรู้ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 266

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม