เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2567 (13 ม.ค. 2567)
ภาพข่าว

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้จัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2567 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชน การเสริมสร้างพัฒนาเด็ก และเยาวชน ที่เปรียบเสมือนเป็นกำลังที่สำคัญของตำบลบ้านต๊ำ ให้เป็นผู้ที่ได้รับการพัฒนาต่อตนเอง และผู้อื่น โดย นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครอง เด็ก และเยาวชน ตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเป็นจำนวนมาก ในงานมีกิจกรรมการแสดงของเด็ก และเยาวชน การเล่นเกมต่างๆ พร้อมซุ้มอาหารและเครื่องดื่ม ไว้แจกให้เด็ก และผู้เข้าร่วมงาน

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 131

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม