เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
พิธีมอบโล่เกียรติคุณฯ ให้กับผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป (10 ส.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ มอบหมายให้ นายภานุวัฒน์ วงค์กา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย นางสาวทัศณี ยานะ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ นางณภัค สร้อยนาค ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมพิธีมอบโล่เกียรติคุณ เข็มกลัดเกียรติคุณและเงินสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปี ขึ้นไป โดยมี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีฯ ณ บ้าน นางเตียม เหมี้ยงหอม บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 135

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม