เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมคณะกรรมการร่างเทศบัญญัติตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง การควบคุมตลาด (4 พ.ย. 2565)
ภาพข่าว

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการร่างเทศบัญญัติตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. 2565 โดยมี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นิติกร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 326

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม