เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมติดตาม แนะนำ เพิ่มศักยภาพ พลังงานชุมชน (14 มี.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา ได้จัดประชุมติดตามแนะนำและร่วมพัฒนาศักยภาพการจักการพลังงานในชุมชนผ่านเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ และผู้ใญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 532

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม