เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ร่วมต้อนรับครูชำนาญการโอนย้ายมา ศพด.บ้านต๊ำพระแล (1 ธ.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ มอบหมายให้ ส.ต.อ.สง่า เดชะบูรณ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ร่วมต้อนรับ นางศรีนวล ปิงวงค์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ เทศบาลตำบลป่าแฝก ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โอนย้ายมาดำรง ตำแหน่ง ครูชำนาญการ สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๊ำพระแล ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ โดยมี คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าแฝก ร่วมเดินทางมาแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 159

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม