เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (12 ก.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ มอบหมายให้ นายสายเปลี่ยน งามเมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย นายภานุวัฒน์ วงค์กา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ นางณภัค สร้อยนาค ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน แม่บ้าน อสม. ผู้นำกลุ่มอาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล ภาคีเครือข่าย และประชาชน ตำบลบ้านต๊ำ นำโดย นายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอเมืองพะเยา ร่วมต้อนรับ นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และคณะกรรมการการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 ที่ลงพื้นที่ดำเนินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประเภท หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566 และตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศระดับจังหวัด ประจำปี 2566 โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านต๊ำใน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 142

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม