เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมประชาคมการขอใช้พื้นที่สร้างประปา ม.5 (8 ก.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมการขอใช้พื้นที่ในการสร้างระบบผลิตประปาขนาดใหญ่ (บล็อกแท็งค์) หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต๊ำ โดยมี นายธัญวิชญ์ ชอบบุญ ปลัดอำเภอเมืองพะเยา ผู้ประสานงานตำบลบ้านต๊ำ เข้าประชุมร่วมกับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ หัวหน้าส่วนราชการ และนิติกร เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ บริษัทผู้รับเหมา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และประชาชนตำบลบ้านต๊ำ หมู่ที่ 5 เพื่อชี้แจงรับฟังความคิดเห็น สร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการดังกล่าว ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 426

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม