เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมแลกเปลี่ยนเรื่อง “เสรีกัญชา สุรากลั่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ" (25 ก.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ มอบหมายให้ นายภานุวัฒน์ วงศ์กา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดประชุมแลกเปลี่ยนเรื่อง “เสรีกัญชา สุรากลั่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น มอมเมาหรือทางรอดของชุมชน” จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเสวนากับ สำนักงานสรรพสามิตพะเยา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในร่าง พ.ร.บ.กัญชงฯ และพ.ร.บ.สุราก้าวหน้าให้กับชุมชน ผู้ประกอบการในท้องถิ่นที่มีการดำเนินการเพาะปลูกกัญชา และสุรากลั่น ให้มีความรู้ความเข้าใจลดการขัดแย้งในสังคม โดยมี คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นักพัฒนาชุมชน และนักทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอสม. หมู่ที่ 1 – 13 ตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 457

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม