เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีร้องเรียน กลิ่นเหม็นจากร้านขายปุ๋ย (20 เม.ย. 2565)
ภาพข่าว

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ ยอดมาลัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ นายประยงค์ จิรนพสิทธ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ นายพนมกฤตย์ พรหมวิชัย เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน และนายวาทิต ฟักแก้ว นิติกร เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ และเกษตรประจำตำบลบ้านต๊ำ ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีร้องเรียนประชาขนได้รับความเดือดร้อนกลิ่นเหม็นจากร้านขายปุ๋ย ณ ตลาดรุ่งกมล หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เบื้องต้นได้แนะนำแก้ไขปัญหาในการจัดเก็บ

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 400

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม