เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ร่วมต้อนรับหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังคนใหม่ (3 ก.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ร่วมต้อนรับ นายโยธิน สุขเกษม ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โอนย้ายมาดำรง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง สังกัด ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ โดยมี นายเขียนทอง คำนวล รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ นายสมบูรณ์ แข็งขัน รองนายกเทศมนตรี ตำบลบ้านถ้ำ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ร่วมเดินทางมาแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 191

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม