เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 (12 ธ.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายฉลอง โตปินใจ ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 75

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม