เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ (10 ก.พ. 2565)
ภาพข่าว

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาตำบลบ้านต๊ำ ได้ร่วมกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยการทำความสะอาด และเก็บขยะ ถนนสายพหลโยธิน พะเยา - เชียงราย ตั้งแต่ หมู่ที่ 13 บ้านท่าเรือ ไปจนถึง หมู่ที่ 10 บ้านโป่งขาม ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เนื่องด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชจ้าว กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ พระราชทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 454

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม