เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการรักษาความสงบและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในตำบลบ้านต๊ำ (11 ส.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดโครงการรักษาความสงบและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในตำบลบ้านต๊ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตำบลบ้านต๊ำ ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต รู้จักปฏิเสธ การป้องกันตนเอง และแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน และเพิ่มความรู้กฎหมายยาเสพติดและอันตรายจากสารเสพติด โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 139

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม