เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซ.3 เชื่อม ซ.4 ,บ้านนายดี รัศมี (7 เม.ย. 2565)
ภาพข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ร่วมกับ นายทะนงเกียรติ สิงห์แก้ว ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 เชื่อม ซอย 4 และสายบ้านนายดี รัศมี หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 615

ภาพกิจกรรมรวม