เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฯ (18 ต.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย ประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านต๊ำ ได้ร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็นสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวันและสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 13 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ประสบภัย

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 120

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม