เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
มอบนมผงให้เด็กที่อยู่ในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด19 (13 ม.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565 นายจิรพงศ์ ใจา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล และนักพัฒนาชุมชน เทศบาลตําบลบ้านต๊ำ ได้ร่วมมอบนมผงสำหรับเด็กเพื่อช่วยเหลือเด็กที่อาศัยในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 9 ครอบครัว ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 455

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม