เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
อบรมโครงการบริหารจัดการขยะ ปี 2567 (6 ม.ค. 2567)
ภาพข่าว

วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2567 เวลา 08.00 - 12.00 น. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้จัดอบรมโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปี 2567 โดย นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ มอบหมายให้ ส.ต.อ.สง่า เดชะบูรณ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมดังกล่าว พร้อมด้วย สมาชิกสภา นิติกร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน และผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนบ้านต๊ำป่าลาน หมู่ที่ 3 เข้าร่วมอบรม ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 111

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม