เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
อบรม “สูงวัยบ้านต๊ำรู้เท่าทันกลโกงขายสินค้าออนไลน์” (2 ส.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดอบรม “สูงวัยบ้านต๊ำรู้เท่าทันกลโกงขายสินค้าออนไลน์” พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้ร่วมเป็นเกียรติในโครงการดังกล่าว โดยมีผู้สูงอายุตำบลบ้านต๊ำ ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 451

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม