เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (11 พ.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลบ้านต๊ำ โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ นักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมรับฟังการประชุมร่วมกับคณะกรรมการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลบ้านต๊ำ เพื่อพิจารณาคัดเลือกประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลบ้านต๊ำ ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 565

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม