เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
มอบสิ่งของบริจาคอุปโภคบริโภคเก้าอี้สุขา ให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ (25 ม.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย นายภานุวัฒน์ วงค์กา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ นายภาณุวัฒน์ รัศมี รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ นายประยงค์ จิรนพสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เขต 2 นายสรวิทย์ ชื่นใจ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นางสาววารุณี กิจศรีพร นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ และนายธนากร กันทะไชย ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ร่วมมอบสิ่งของบริจาคอุปโภคบริโภค และเก้าอี้สุขา ที่ได้รับมอบจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ ในตำบลบ้านต๊ำ

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 241

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม