เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ ทต.บ้านต๊ำ (23 ก.พ. 2567)
ภาพข่าว

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. นางณภัค สร้อยนาค ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (ปลัดเทศบาลตําบลบ้านต๊ำ) เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ โดยได้แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว เพื่อเตรียมการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ พร้อมทั้ง จัดสถานที่เพื่อรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 112

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม