เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ (19 ก.พ. 2567)
ภาพข่าว

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ มอบหมายให้ นายสายเปลี่ยน งามเมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ ประจำปี 2567 พร้อมด้วย นางสาวทัศณี ยานะ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ นายภาณุวัฒน์ รัศมี รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าว โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น ภาคีเครือข่ายไฟป่าตำบลบ้านต๊ำ ชมรมกำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านต๊ำ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ รวม 70 คน ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากหน่วยงานสถานีควบคุมไฟป่าพะเยา มาให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เทคนิคการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการดับไฟป่ารวมถึงการจัดทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันไฟป่าในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้านโป่งขาม หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 23

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม