เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 (วันที่ 5) (2 ม.ค. 2567)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 เวลา 11.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ มอบหมายให้ นางณภัค สร้อยนาค ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย น.ส.จิรารัตน์ ตันวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายปกครอง สภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่พนักงาน เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ บูรณาการร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อปพร. อสม. จิตอาสา และเจ้าหน้าที่ตำรวจตู้ยาม ตำบลบ้านต๊ำ ร่วมปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ณ จุดบริการประชาชนสี่แยกบ้านต๊ำน้ำล้อม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 108

ภาพกิจกรรมรวม