เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ออกประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ มาตรการป้องกันและควบคุม โควิด - 19 (29 มี.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ ได้มอบหมายให้ นายภาคภูมิ เชื้ออยู่นาน หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธ์ศาสตร์และงบประมาณ และนายมนัส หลักฐาน พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ออกประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ หมู่ที่ 1 - 13 ตำบลบ้านต๊ำ เพื่อประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดพะเยา และให้ความรู้ในกรณีผู้ที่ติดเชื้อ และผู้ที่กักตัว ในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 805

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม