เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
มอบทุนการศึกษาและทุนสงเคราะห์ครอบครัว ประจำปี พ.ศ.2565 (27 ก.ย. 2565)
ภาพข่าว

วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 09.30น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ และชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านต๊ำ ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา เรียนดี ฐานะยากจน หรือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา พร้อมทั้งมอบทุนสงเคราะห์ครอบครัว โดยเทศบาลตำบลบ้านต๊ำร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ โดยมี คณะครูโรงเรียนบ้านต๊ำพระแล ผู้ปกครอง และประชาชน ตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 358

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม