เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
อบรมโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปี 2567 (8/1/67) (8 ม.ค. 2567)
ภาพข่าว

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 08.00 - 12.00 น. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้จัดอบรมโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปี 2567 โดย นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมดังกล่าว พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ ประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมี กำนันตำบลบ้านต๊ำ สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยกำนัน และประชาชนบ้านต๊ำพระแล หมู่ที่ 11 เข้าร่วมอบรม ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 93

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม