เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณีเผาถ่านในพื้นที่บ้านท่าเรือ ม.13 (6 ธ.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ มอบหมายให้ นายภานุวัฒน์ วงค์กา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย นายภาณุวัฒน์ รัศมี รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ นิติกรชำนาญการ และเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณีเผาถ่านในพื้นที่บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยผู้ประกอบการให้ความร่วมมือยินยอมแก้ไขปรับปรุงระบบการเผา เพื่อไม่ให้เกิดมลพิษขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 132

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม