เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2566 (15 มิ.ย. 2566)
ภาพข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นางณภัค สร้อยนาค ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดประชุมซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 175

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม