เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ลงพื้นที่ตรวจดูการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามคลองล่ายกิ่ว (7 มิ.ย. 2565)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย นายสายเปลี่ยน งามเมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ สมาชิกสภา หัวหน้าฝ่ายการโยธา นิติกร และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ลงพื้นที่ตรวจสอบการปรับปรุงช่อมแชมสะพานข้ามคลองสายล่ายกิ่ว บ้านต๊ำใน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรที่ใช้สะพานดังกล่าว ได้สัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 500

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม