เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
คลินิคผู้สูงอายุเคลื่อนที่ (24 เม.ย. 2566)
ภาพข่าว

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ มอบหมายให้ นายภานุวัฒน์ วงค์กา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดคลินิคผู้สูงอายุเคลื่อนที่ จัดขึ้นโดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ และอสม.ตำบลบ้านต๊ำ ร่วมกับ โรงพยาบาลพะเยา โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 226

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม