เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมหารือแนวทางจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทงตำบลบ้านต๊ำ (3 พ.ย. 2566)
ภาพข่าว

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดการประชุมหารือแนวทางจัดงานงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทงตำบลบ้านต๊ำ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี ประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เข้าประชุมร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านต๊ำ คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบ้านต๊ำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ และอสม.ตำบลบ้านต๊ำ ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 108

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม