เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะตำบลบ้านต๊ำ (5 ก.พ. 2567)
ภาพข่าว

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมประชุม ร่วมกับ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านต๊ำ เพื่อชี้แจงการจัดตั้งธนาคารขยะเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 47

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม