เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
รับมอบบ้านให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย (18 ต.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย ประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นักพัฒนาชุมชน นักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านต๊ำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ และอสม.ตำบลบ้านต๊ำ ร่วมส่งมอบบ้านตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยา โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายฐิติวัชร์ ตันตละ ส.อบจ. อำเภอเมืองพะเยา เขต 1 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้มอบบ้านในโครงการดังกล่าว จำนวน 5 ราย ได้แก่ หมู่ที่ 2 , 3 , 6 , 9 , 12 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อให้คนพิการในพื้นที่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 134

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม