เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมการดำเนินการแก้ไขปัญหา อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ฯ (15 ก.ย. 2566)
ภาพข่าว

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดประชุมการดำเนินการแก้ไขปัญหา อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก น้ำเอ่อล้นตลิ่ง เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ โดยมี คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ นิติกรชำนาญการ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ กำนันตำบลบ้านต๊ำ และสารวัตรกำนันตำบลบ้านต๊ำ ได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือและเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วน ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 96

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม