เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ฯ2566 (9 มี.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดีและการบริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดความยั่งยืน ประจำปี 2566 โดยมี ประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ได้เข้าร่วมอบรมรับฟังการบรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดี โดยวิทยากรนายพิชัย ชำนาญยา ท้องถิ่นอำเภอเมืองพะเยา ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 359

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม