เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการติดเดียง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ (18 ก.พ. 2565)
ภาพข่าว

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ ได้มอบหมายให้ นายสายเปลี่ยน งามเมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ นายสรวิทย์ ชื่นใจ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เขต 1 และนางจุราภรณ์ ศรีวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการติดเดียง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จำนวน 1 ราย

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 446