เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
อบรมโครงการเทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ (19 ส.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการเทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ และนางสาวจิรารัตน์ ตันวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัดเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ คณะครูโรงเรียนบ้านต๊ำพระแล วิทยาลัยฮอมผญา และอสม.ตำบลบ้านต๊ำ ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดย ดร.ปิยะพงษ์ แสงแก้ว ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 382

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม