เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการบ้านต๊ำร่วมใจ เป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด ในพระราชประสงค์ (6 ก.ย. 2566)
ภาพข่าว

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดโครงการบ้านต๊ำร่วมใจ เป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด ในพระราชประสงค์ ตามงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย นายอดุลย์ อ้อยหวาน กำนันตำบลบ้านต๊ำ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธาน โดยมี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ นักพัฒนาชุมชน นักประชาสัมพันธ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านต๊ำพระแล อสม. และชาวบ้านต๊ำพระแล หมู่ที่ 11 เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยทีมวิทยากร นางประทัศนาพร กำจรเกียรติสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ และคุณหมอศิริกานดา จากโรงพยาบาลพะเยา มาให้ความรู้ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านต๊ำพระแล หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 160

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม