เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ลงพื้นที่ตรวจดูการซ่อมแซมถนนบ้านต๊ำใน หมู่ที่ 9 (7 ต.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ลงพื้นที่ตรวจดูการซ่อมแซมถนนบ้านต๊ำใน หมู่ที่ 9 ที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางดังกล่าวเดินทางสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 243

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม