เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
กิจกรรมแห่เทียนพรรษาตำบลบ้านต๊ำ ประจำปี 2566 (25 ก.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นำโดย นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลบ้านต๊ำ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านต๊ำ โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านต๊ำ และประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา และร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ในการนี้ได้ร่วมทอดถวายผ้าป่าสามัคคี สบทบกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ “วิทยาลัยฮอมผญา” ตำบลบ้านต๊ำ ณ วัดต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 163

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม