เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ส่งมอบรถเกี่ยวข้าว พร้อมรถพ่วง และรถแทร็คเตอร์ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจ (21 พ.ย. 2566)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล และนักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ร่วมส่งมอบรถเกี่ยวข้าว พร้อมรถพ่วง และรถแทร็คเตอร์ ซึ่งได้รับมอบจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ตามมติการประชุมการรับโอนสินทรัพย์โครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข้าวปลอดภัยกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการตลาดและผู้ประกอบการวิสาหกิจสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้กับ กลุ่มวิสาหกิจในชุมชนตำบลบ้านต๊ำ รับมอบโดยผู้แทน กำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านต๊ำ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มวิสาหกิจในชุมชนตำบลบ้านต๊ำ ต่อไป

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 144

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม