เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมจัดเตรียมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ เด็ก เยาวชน ฯ (30 ม.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดการประชุมจัดเตรียมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ เด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลบ้านต๊ำ ต้านภัยยาเสพติด ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แม่บ้าน อสม. และผู้สูงอายุ ตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 242

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม