เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการเยาวชนคิดดีทำดีเพื่อตนเองและตำบลบ้านต๊ำ (24 ส.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ มอบหมายให้ นายสายเปลี่ยน งามเมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนคิดดีทำดีเพื่อตนเองและตำบลบ้านต๊ำ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย นางสาวจิรารัตน์ ตันวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ในการนี้ นางณภัค สร้อยนาค ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้ให้โอวาทแก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านต๊ำพระแล ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 383

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม