เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย ที่ยากไร้ (27 พ.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา นักพัฒนาชุมชน และผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย ที่ยากไร้ ม.7 และ ม.11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จำนวน 6 ราย

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 612

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม