เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
มอบเสื้อ (ชุดปฏิบัติงาน) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (11 ก.ย. 2566)
ภาพข่าว

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้ดำเนินการมอบเสื้อ (ชุดปฏิบัติงาน) รวมจำนวน 16 ชุด/ตัว ให้แก่ เจ้าหน้าที่ในส่วนของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้สวมใส่ปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชนตำบลบ้านต๊ำ และเพื่อเป็นการส่งเสริม การสร้างขวัญ กำลังใจที่ดี ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 148

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม