เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำร่างแผนดำเนินงานปี2567 (12 ต.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางณภัค สร้อยนาค ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปลัดเทศบาล) เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการสนับสนุน เพื่อจัดทำร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 133

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม